TINGIMUSED

Opeli partner ja tema määratud sugulased saavad iga 12 kuu jooksul osta kokku kuus Opeli sõidukit.

See tähendab kuus sõidukit ühe partneri konto kohta, mitte kuus sõidukit isiku kohta; 'partneri konto' tähendab algselt registreeritud partnerit koos kõikide tema määratud isikutega.

Opeli partnerprogrammi raames ostetud sõidukid peavad jääma registreerituks ostja nimele vähemalt kuueks kuuks. Opeli auditeerimisosakond teostab valikulist kontrolli ja võib kuuekuulise omamisaja jooksul mistahes ajal nõuda juurdepääsu sõiduki registreerimisdokumentidele. Pakkumistele kohaldatakse eritingimusi ja pakkumiste kehtivus sõltub sõidukite saadavusest.

Partnerprogrammi pakkumised on saadaval üksnes programmi liikmeks registreeritud isikutele.

Opeli partneriks /müügipartneriks võivad olla kõik määratud ettevõtete töötajad ja nende määratud sugulased, kes vastavad tingimustele.

Müügipartnerite (Opeli edasimüüjate) isiklikel kontodel peavad edasimüüja töötajad partnerprogrammis osalemiseks ja isikute määramiseks kasutama isiklikku e-posti aadressi, mitte tööaadressi.

Müügipartnerite (Opeli edasimüüjate) kontosid kontrollitakse regulaarselt, et tagada nende vastavus tingimustele.

Opeli partnerprogrammis saavad osaleda isikud alates 18 eluaastast , kellel on nõuetekohane seos Opeliga.

Nõuded Opeli partnerprogrammi ja müügipartnerite määratavatele isikutele

 • Elukaaslane või abikaasa
 • Vanemad ja kasuvanemad
 • Vennad ja õed
 • Kasuvennad ja kasuõed
 • Lapsed ja kasulapsed
 • Vanavanemad ja lapselapsed
 • Onud ja tädid
 • Õe-, venna-, onu- ja tädilapsed
 • Väimehed ja miniad
 • Vendade ja õdede abikaasad
 • Ämmad ja äiad

Osaleda saavad ka 'Vabaabikaasad' ja samasoolised partnerid. Reaalse kooselu tõendamiseks tuleb esitada kuni kolme kuu vanune kommunaalteenuste arve või krediitkaardi väljavõte, millel on töötajaga sama aadress. Selle dokumendi koopia tuleb lisada sõiduki registreerimistoimikule hilisemaks kontrollimiseks. Iga partner saab registreerida vaid ühe 'vabaabikaasa' või samasoolise partneri.

Partnerprogrammis osalemiseks peab osalejaga seotud ettevõte olema programmiga liitunud. Kui ettevõte suhe lõpeb, lõpetatakse ka sinu liikmelisus programmis ning sulle saadetakse teade liikmelisuse lõppemise kuupäeva kohta.

Kui soovid kasutada Opeli edasimüüja juures Opeli partneri soodustust, palume tingimustele vastavuse tõendamiseks kaasa võtta ühe järgmistest:

 • viimane palgakviitung (kuni 3 kuu vanune)
 • töötõend
 • liikmekaart
 • Tööandja kiri ettevõtte blanketil osakonnajuhataja allkirjaga (kuni 3 kuu vanune, koopiaid ei aktsepteerita).
 • Pangakonto väljavõte, kust nähtub palga või teenustasu laekumine (kuni 3 kuu vanune). Summad võib soovi korral kinni katta.
 • Pensionikviitung või sinu pensionikonto värskeim tõend.
 • Hilispensioni tõend (üksnes GMi töötajatel) või sinu pensionikonto värskeim tõend.

Sõbrad

Programmis osalemise õigusega GM-i ettevõtete töötajad ja GM-i heaks esinduslepingu alusel töötavad isikud saavad igal aastal määrata kaks sõpra, kellele kehtib uue Opeli ostmisel partneri hinnasoodustus.

Püüame tagada, et veebilehel olev teave oleks täpne ja ajakohane. Palume siiski arvestada, et meil on õigus igal ajal muuta sõidukite spetsifikatsioone, hindu ja finantseerimistingimusi.

Palume arvestada, et Opeli edasimüüjad ei ole GM-i ettevõtte esindajad ning neil ei ole õigust võtta GM-i nimel siduvaid kohustusi. Jätame endale õiguse teha Opeli partnerite programmis muudatusi.

'Sinu hinna' arvutuskäik

Allpool toodud näites kasutatud andmed on illustratiivsed ja tegemist ei ole sõiduki müügipakkumisega.

'Sinu hind' on arvutatud võrreldes soovitatava jaehinnaga, arvestades konkreetse mudeli soodustust, välja arvatud registreerimine

Näide: auto hind 20 000 eurot (soovitatav jaehind)

Soovitatav jaehind (käibemaksuga)

20 000,00 eurot

PARTNERI SOODUSTUS

2000,00 eurot

Sinu Opel Partneri hind

18000 eurot

Opeli 4 -aastane garantii uutele autodele .

Täiendavalt Opeli tehasegarantiile - 2 aastat ilma läbisõidupiiranguta, pakub Opeli pikendatud garantii –Opel FlexCare , Premium tasemega määratletud komponentidele garantiid 2 aastat või kuni läbisõiduni 120000km, sõltuvalt sellest kumb täitub esimesena. Kokku on uue sõiduki garantii 4 aastat või 120000km, sõltuvalt selles kumb täitub esimesena.

Läbiroostetamise garantii on kehtiv sőltuvalt mudelist 6 kuni 12 aastat.

Lisaks on uuel Opelil kuni 4 aastane tasuta 24h Opeli Autoabi, esmase abi osutamiseks ootamatult tekkinud tehnilise rikke korral.

Mudeli- ja kliendipõhiste tingimuste täpsustamiseks palun pöörduge lähima volitatud Opeli edasimüüja poole.

NB!

Püüame tagada pakkumise andmete täpsuse ja ajakohasuse, kuid Opelil on õigus pakkumisi igal ajal muuta. Pakkumised kehtivad üksnes programmis osalevate edasimüüjate juures.

Opel Southeast Europe'il on õigus teha Opeli partnerite programmis etteteatamiseta muudatusi.

Kõik õigused kaitstud. Veebilehe sisu reprodutseerimine mis tahes vormis või vahenditega on lubatav üksnes veebilehe omanikust GM-i ettevõtte kirjalikul loal.

©